De groep rond Toutpubliek is niet meer actief. Deze site blijft nog een tijdje online maar wordt niet meer actueel gehouden

Signez la pétition de la plateforme ToutPubliek

La Ville de Bruxelles a élaboré un plan particulier d’affectation du sol (PPAS) concernant le site Tour & Taxis:
370.000 m² constructibles supplémentaires dont une part significative de logements mais sans logements sociaux.
9ha de parc, mais sans garanties pour son caractère 100% public.
L’avis de la commission de concertation ne prend pas en compte nos demandes pour le développement social et public du site. Ce nouveau PPAS devrait être approuvé mi-janvier. Donc, il n’est pas trop tard pour augmenter la pression. Vous pouvez nous aider en signant la pétition (si vous ne l’avez pas encore fait) et en la diffusant dans votre réseau. D’avance merci!

La plateforme TouT Publiek

Signez la pétition de la plateforme ToutPubliek

Vision

La plateforme T&T s'est constituée autour d'associations et d'habitants actifs dans les quartiers environnants pour faire en sorte que le parc soit un espace public accessible depuis tous les quartiers et ouvert aux initiatives locales visant à favoriser son appropriation par tous, quelle que soit son origine sociale, son âge ou sa culture.

Au niveau local, la plateforme T&T est très consciente des difficultés que traversent de nombreux habitants des quartiers avoisinant : chômage, accès au logement difficile, difficultés scolaires, solitude, problèmes de voisinage et souhaite par ses actions favoriser des dynamiques locales qui apportent des réponses à certaines de ces questions.

Au niveau régional, la plateforme T&T porte un point d'attention particulier aux projets portés tant par la Région bruxelloise que par les investisseurs privés et veillera à ce que ces projets répondent avant tout aux nombreux besoins déjà existant dans les quartiers environnants.

La plateforme T&T a également pour objectif d'être un lieu ouvert (destiné à élargir sa base) de partage de l'information concernant T&T et les initiatives de ses membres et d'être le creuset de partenariats entre ses différents membres.


deel op LinkedIn deel op Twitter deel op Facebook


Onderteken de petitietekst van het platform TouTPubliek

De Stad Brussel heeft een bijzonder bestemmingsplan (BBP) opgemaakt voor de ontwikkeling van de site van Tour en Taxis:
370.000 m² bijkomende vloeroppervlakte met een groot deel woningen maar geen sociale.
9 ha park, maar zonder garanties dat dit 100% publiek wordt.
In het advies van de overlegcommissie vinden we onze vragen voor een sociale en publieke ontwikkeling van de site niet terug.
Tegen half januari zou dit nieuw BBP klaar moeten zijn. Het is dus nog niet te laat om de druk te verhogen. Je kan ons hierbij steunen door de petitie alsnog te tekenen (indien je dit nog niet deed) en vooral verder te verspreiden. Alvast bedankt !

Het platform TouT Publiek

Onderteken de petitietekst van het platform TouTPubliek

Visie

Het Platform T&T verenigt organisaties en bewoners uit de omliggende wijken vanuit de wens om van het park een echt publiek park te maken. Eentje dat toegankelijk is voor de omliggende wijken en open staat voor lokale initiatieven die het gebruik er van stimuleren. En dit los van klasse, leeftijd of afkomst.

Op lokaal niveau is het platform T&T zich zeer bewust van de precaire situatie waarin veel inwoners uit de omliggende wijken zich bevinden: werkloosheid, samenlevingsproblemen, schoolmoeheid... . Het platform probeert via zijn acties een lokale dynamiek aan te zwengelen die hierop een antwoord tracht te bieden.

Op Gewestelijk vlak volgt het platform de plannen op van zowel de privé-investeerders als de overheid en waakt er over dat deze projecten ook / eerst en vooral een antwoord bieden op de bestaande noden in de omliggende wijken.

Het platform T&T wil een open plek zijn waar informatie over T&T en elkaars initiatieven wordt uitgewisseld en wil als hefboom dienen voor samenwerking tussen zijn leden.


deel op LinkedIn deel op Twitter deel op Facebook


Allee Du Kaai
AraBel FM
Au Bord de L'Eau
BRAL
Espacetous
GC Nekkersdal
GC VK
IEB
Jardin Collectif de Tour & Taxis
JES
Magasin 4
Parckfarm
Public
Quartier Liberateurs
Scouts en Gidsen Brussel
Wijkcomité Maria-Christina
WIJKCOMITE DE QUARTIER MARITIM

Agenda

20-05-2017TouTpubliek / TouTpubliek

Feest Park Tour & Taxis

Feest Park Tour & Taxis met animaties in de volledige Groene Dreef met verschillende partners.
23-06-2017TouTpubliek / TouTPubliek

Algemene Vergadering TouT Publiek

Het Platform ToutPubliek is bijzonder ongerust over de goedgekeurde plannen voor Tour & Taxis en roept een algemene vergadering samen om met de mensen en organisaties uit de buurt de grote lijnen en details van het BBP samen in te kijken en mogelijke juridische stappen te bespreken. Afspraak om 19u in het Gemeenschapscentrum Maritiem (CCM), Vandenboogaerdestraat 93, 1080 Sint- Jans- Molenbeek.
20-05-2017TouTpubliek / TouTpubliek

Fête Parc Tour & Taxis

Fête du parc Tour et Taxis avec animations dans tout le parc, du parc L28 au parc de la coulée verte avec plus d'une dizaine d'associations.
23-06-2017TouTpubliek / TouTPubliek

Assemblée Générale

Après avoir été adopter par le gouvernement Bruxellois, le Plan Particulier d’Affectation du Sol (PPAS) T&T est publié au moniteur belge depuis le 3 mai 2017. La platforme ToutPubliek considère que ce plan tel qu’il est n’est pas acceptable pour plusieurs raisons. Malgré les 2000 signatures à la pétition l’année passée, ce « PPAS » ne répond toujours pas aux besoins ni du quartier, ni des autres communes bruxelloises. Le statut privé du site, les espaces autour des bâtiments et même du parc risquent de créer une «île exclusive » dans le quartier. De plus, le développement va accroître fortement la pression sur les quartiers limitrophes en termes de congestion automobile et de spéculation immobilière. Le vendredi 23 juin nous organiserons notre Assemblée Générale 'Quel avenir pour Tour & Taxis ?' Compte-tenu de la situation, nous avons besoin de vous pour empêcher la concrétisation du PPAS duquel découlera des conséquences fâcheuses sur les quartiers limitrophes. Au Centre Communautaire Maritime asbl (CCM) à 19h00 (Rue Vandenboogaerde 93 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean)

Partners

Allee Du Kaai

AraBel FM

Au Bord de L'Eau

BRAL

Espacetous

GC Nekkersdal

GC VK

IEB

Jardin Collectif de Tour & Taxis

JES

Magasin 4

Parckfarm

De doelstelling van Parckfarm T&T vzw is om ecologische praktijken in een stedelijk gebied te promoten en om de sociale relaties van de verschillende gemeenschappen rond de site van Tour en Taxis te verstevigen. De vereniging is ontstaan uit het experiment van ParckDesign 2014. Ze wordt gedragen door en voor de buurtbewoners, met als doel de publieke ruimte te animeren en de burgers te ondersteunen bij het opzetten van projecten, ateliers, buurtfeesten en andere burgerinitiatieven. Mijn naam is Stijn Roovers, met 2 andere collega's het nieuwe team voor Parckfarm. Ik zie dat jullie op 20 mei feest in het park organiseren. Kunnen we hier eventueel aan meedoen? Is het mogelijk eens samen te zitten om te kijken wat we voor mekaar kunnen betekenen? Vriendelijke groet

Public

Quartier Liberateurs

Scouts en Gidsen Brussel

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. De natuur is onze troef maar ook Brussel zit in onze binnenzak We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer. We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is. Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor een bruisend Brussel. Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld.

Sociaal-Cultureel Werk, Odisee Hogeschool, BXL

Beste, In het kader van onze lessen 'stedelijk sociaal-cultureel' werk zouden mijn collega, Frank Meys, en ik graag een lesmoment (van enkele uren) laten doorgaan rond T&T. We vinden namelijk dat dit een bijzonder interessante site om aan onze studenten te laten zien welke stedelijke transities er momenteel in BXL aan de gang zijn en welke verschillende belanghebbenden/spelers op de verschillende spanningslijnen in zo'n plek aanwezig zijn. Om die reden vroegen wij ons af of iemand van jullie ons ter plekke jullie visie op de (toekomst van) de site uit de doeken zou kunnen doen en tevens jullie werk ter plekken zou kunnen toelichten. Indien jullie dit iets lijkt, kunnen jullie mij dan zo snel mogelijk een antwoord geven op deze mail, op die manier kunnen we snel overgaan tot de praktische kant van deze les. (Deze zou trouwens plaatsvinden, dit najaar. De exacte datum stuur ik zeker door indien jullie bevestigen) Alvast erg bedankt. Warme groeten Jan

TouTpubliek

TPD&A

Ik bied mijn gratis begrip bevolkt heuvels voor de hele site T & T met een tuin voor alle 45 ha. Dit concept werkt goed voorgesteld in 2002 in Osaka (link naar project). Dus waarom niet in Brussel op T & T: Brussels Hills On The Beach?

VUB

Wijkcomité Maria-Christina

WIJKCOMITE DE QUARTIER MARITIM

Partenaires

Allee Du Kaai

AraBel FM

Bonjour, je suis journaliste au sein de la radio AraBel et je vous contacte afin de vous proposer une interview téléphonique pour parler du PPAS à Tour & Taxis. Je vous remercie.

Au Bord de L'Eau

BRAL

Espacetous

GC Nekkersdal

GC VK

IEB

Jardin Collectif de Tour & Taxis

JES

Magasin 4

Parckfarm

Public

Quartier Liberateurs

Scouts en Gidsen Brussel

Sociaal-Cultureel Werk, Odisee Hogeschool, BXL

TouTpubliek

TPD&A

J'offre gratuitement mon concept des collines habitées pour tout le site T&T avec jardins pour tous sur les 45 ha. Ce concept proposé en 2002 fonctionne bien à Osaka (Osaka suspended gardens), alors pourquoi pas à Bruxelles: Brussels Hills On The Beach

VUB

Wijkcomité Maria-Christina

WIJKCOMITE DE QUARTIER MARITIM

Welke toekomst voor Tour en Taxis

T&T werd meer dan een decennium geleden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest benoemd als "hefboom gebied” of “gebied van hoofdstedelijk belang". Het gaat immers om de ontwikkeling van een zeer groot onbebouwd en strategische goed gelegen gebied. T&T omvat maar liefst 39 hectare, het equivalent van 60 voetbalvelden midden in de kanaalzone op anderhalve kilometer van het historische centrum.

Daardoor is het één van de grootste troefkaarten om tegemoet te komen aan de structurele uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de rechtstreeks betrokken gemeentes, Molenbeek & Brussel Stad, en om een antwoord te bieden aan de acute noden van de omliggende wijken Oud- Laken Oost, Oud- Laken West en de Maritiem wijk.
En of er nood is aan een hefboom!

De zone rond T&T is met meer dan 17.000 inwoners per km² niet alleen een heel dichtbevolkt deel van Brussel, het is in de eerste plaats een heel jonge buurt. In de omliggende wijken is de helft van de bewoners jonger dan 30, één op drie inwoners is jonger dan 18. Dat maakt de buurt dynamisch, maar het betekent ook dat er hoge noden zijn in de vorm van kinderopvang, scholen en collectieve publieke voorzieningen.
Bovendien is het een arme buurt, gekarakteriseerd door een gebrek aan kansen. Het inkomen ligt er 20% lager dan in de rest van het gewest.
Meer dan een derde van de actieve bevolking is werkloos. Voor jongeren loopt dat cijfer op tot 48%, terwijl 20% van de jongeren opgroeit in een gezin zonder inkomen uit arbeid. Er is dus dringend nood aan opleiding en tewerkstelling op maat van de mensen uit de buurt.
De huisvestingssituatie in de omliggende wijken is ontoereikend en voor velen zelfs dramatisch.
Vier vijfde van de gezinnen is aangewezen op de huurmarkt. Dat maakt de buurt en haar bewoners kwetsbaar voor vastgoedspeculatie. Maar liefst 15% van de gezinnen leeft in een woonst zonder basiscomfort. Dat wil zeggen, zonder stromend water, zonder douche of toilet. Hoewel 14% van de bewoners recht heeft op een sociale woning, heeft de overgrote meerderheid er geen toegang toe. Er zijn immers nauwelijks sociale woningen in de buurt (slechts 4 % van het woonbestand).
De wijken rond Tour & taxis kennen bovendien een zeer hoge verkeersdruk. De zone haalt net de ereplaats in de top drie van de Brussels binnenstad en haar eerste kroon. De eerste en de tweede plaats gaan naar de Kruidtuin buurt en de zone rond het Zuidstation. Op de derde plaats staat de zone rond Tour & Taxis. Grote ontwikkelingen in de buurt zijn dan ook enkel mogelijk indien zij gepaard gaan met grote investeringen in hoog frequent openbaar vervoer. Of met andere woorden in het geval van T&T in 1 of meerdere tramlijnen.
Ondanks de introductie van Park L28, de heraanleg van de ruimte Sint- Remy, projecten voor tijdelijk gebruik zoals Allee du Kaai en Parckfarm en de vooruitgang van het "Tour & Taxis park", blijft de buurt gekenmerkt door bijzonder weinig groene en publieke ruimte.
Zeker als je weet dat de huidige plannen toelaten om het park T&T te sluiten voor het publiek Er is dus zeker nood aan een hefboom
BBP T&T, geen hefboom

Maar het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) dat vorm moet geven aan Tour & Taxis), vervult haar functie van hefboom niet. Dit plan, dat recent door Brussel-Stad en het Brussels Gewest werd goedgekeurd komt helemaal niet tegemoet aan de uitdagingen en acute noden.
Zo voorziet het BBP om in deze reeds zeer dichtbevolkte wijken, maar liefst 371.000m² toe te voegen aan nieuwe gebouwen; van 24 meter hoog (aan de Picard straat) tot 100 én zelfs 150 meter hoog (rond het gebouw van Leefmilieu Brussel).
Dat is vergelijkbaar met het volume van zeven en een halve keer de Zuidtoren, een ongekende bevolkingsdichtheid voor Brussel.
Tussen al die nieuwbouw zit bovendien niet één sociale woning en er worden slechts 11% geconventioneerde woningen voorzien.
De nieuwe volumes in het BBP bieden bovendien geen concrete antwoorden op de noden van de huidige en de toekomstige jongeren in buurt. Het aanbod en de spreiding van de reeds geringe 5% voorzieningen “van gemeenschappelijk belang” en voor “openbare dienstverlening” worden niet gespecificeerd. Ook de twee beloofde nieuwe scholen op de site zijn niet gegarandeerd. Laat staan dat het BBP de toekomstige bouwwerken verbindt met een opleidings- of economisch- tewerkstellingsproject voor werkzoekenden in de buurt.
BBP T&T, een eiland in de wijk

Het BBP zal dus niet fungeren als hefboom, maar bovendien dreigt het een eiland te maken van Tour & Taxis. De hele site is immers eigendom van privé investeerder Extensa. En het BBP voorziet niets om de wegen en de publieke ruimte over te dragen aan de overheid. De eigenaar overweegt zelfs een vroeger bestaand hek te herplaatsen om het historisch uitzicht te beschermen maar over een sociaal duurzaam beheer spreekt het plan zich niet uit. Bijgevolg is het zelfs niet zeker dat alle buurtbewoners toegang zullen hebben tot het beloofde park.
BBP T&T, verergert de situatie: speculatie & verkeersinfarct

Het BBP riskeert daarenboven de druk op de omliggende wijken te vergroten. Zo gaat het voorliggend plan niet gepaard met complementaire maatregelen om vastgoedspeculatie en huurprijsstijgingen in de buurt tegen te gaan.
Het BBP voorziet evenmin in alternatieve sociale en betaalbare huisvesting voor de mensen uit de buurt. In wijken waar vier op vijf inwoners een woning huren heeft een dergelijke aanpak absoluut geen hefboom effect, integendeel.
De buurt kan zich verwachten aan een negatieve impact van het BBP, hetzij in de vorm van stevige huurprijsstijgingen, hetzij in de vorm van leegstand als gevolg van speculatie, hetzij in de vorm van inwoners die verplicht worden hun huis te verlaten.
De tramlijn, ten slotte, die de Tour & Taxis site moest bedienen én die de verwachte 15.000 extra individuele verplaatsingen per dag zou moeten opvangen, is uit de plannen geschrapt.
Maar in de omliggende wijken is het wegennet nu reeds grotendeels verzadigd. In het licht van 371.000m² extra hoogbouw is die beslissing dan ook niets minder dan schuldverzuim.
De omliggende buurten kunnen zich immers gegarandeerd aan een verkeersinfarct van files en opstoppingen verwachten.
BBP T&T, een hefboom voor financiële winst

Het BBP voor Tour & Taxis garandeert maar één zaak en dat is een hefboom voor de financiële opbrengst van de privé ontwikkelaar Extensa. Het plan beoogt namelijk meer dan een miljard euro aan extra marktwaarde, wat een winst van 300 miljoen euro kan betekenen voor Extensa, die de terreinen opkocht voor 30 miljoen. Maar wat het plan echter niet biedt, zijn antwoorden op de uitdagingen en hoogdringende noden. Het dreigt de situatie inderdaad zelfs te verergeren. Daarom vindt het Platform ToutPubliek dat de plannen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft goedgekeurd onaanvaardbaar zijn.
Ter herinnering : wat we wel willen

 • T&T als volledig toegankelijk publiek domein.
 • Een publiek park van 9 hectare.
 • Minder nieuwbouw.
 • 30% Sociale woningen, 20% woningen met geconventioneerde huur.
 • 10% publieke voorzieningen met een specifieke focus op kinderen en jongeren.
 • Een nieuwe tramlijn.
 • Het maritiem station als opleidingscentrum, voor werkateliers en voor sociale economie.
 • 50% van de nieuwe gecreëerde jobs voor inwoners van de omliggende wijken.
 • Maximale opleidings- en werkgelegenheid voor de wijken, bij de bouw- en renovatiewerken.
 • De fasering van de werken.

 • Meer info, contacteer ons

  Quel devenir pour Tour et Taxis

  Il y a plus d'une décennie Tour & Taxi a été promue « zone levier » ou « zone d'importance régionale». Il s'agit effectivement du développement d'un territoire non batti de grande importance stratégique. Tour & Taxi comprend 39 hectares, l'équivalent de 60 terrains de football situés au milieu de la zone du canal et à moins de deux kilomètres du centre historique.

  Le site représente en effet l'un des plus grands atouts de la Région pour faire face aux défis structurels de la Région Bruxelloise et des communes directement impliquées, Molenbeek-Saint-Jean et Bruxelles Ville, et pour répondre aux besoins les plus urgents des quartiers environnants, Vieux Laeken Est, Vieux Laeken Ouest et le quartier Maritime.
  Besoin d'un levier ? Et comment!

  Comptant plus de 17.000 habitants par kilomètre carré, la zone autour de T&T est non seulement une zone à forte densité de population, elle est avant tout un quartier très jeune. Dans les quartiers environnants la moitié des habitants a moins de 30 ans, un habitant sur trois a moins de 18 ans. Cela donne un certain dynamisme au quartier, mais cela signifie également qu'il y a des besoins pressants en matière de crèches, d’écoles et d'équipements collectifs publics.

  Il s'agit par ailleurs d'une zone pauvre, caractérisée par un manque d'opportunités. Les revenus y sont 20 % plus bas qu'ailleurs dans la région. Plus d'un tiers de la population active est sans emploi. Pour les jeunes ce chiffre s'élève à 48 %. Sans oublier que 20 % des jeunes grandissent dans une famille sans revenus du travail. Il va sans dire que le besoin de formation et d'emploi adaptés aux besoins des habitants du quartier est urgent.

  La situation du logement dans les quartiers environnants est inadéquate et, pour de nombreuses personnes, même dramatique.
  Quatre cinquième des familles sont locataires ce qui les rend vulnérables à la spéculation immobilière. Pas moins de 15 % des familles vivent dans un logement sans confort de base. C'est à dire qu'ils vivent dans des logements sans eau courante, sans douche ou toilette.
  Bien que 14 % des habitants aient droit à un logement social, la grande majorité d’entre eux n'y a pas accès. ll n'y a que très peu de logements sociaux dans le quartier (seulement 4 % de tous les logements).

  Les quartiers autour de Tour & Taxis sont sujet à une congestion du trafic du centre ville ainsi que du trafic de la première couronne qui est considérable. La zone atteint ainsi tout juste une place sur la tribune d'honneur dans les statistiques de capacité de voirie utiliser par le traffic automobile dans le pentagon et la Première couronne de Bruxelles. Les premières médailles sont octroyées au quartier Botanique et à la zone autour de la gare du Midi. Les quartiers autour de Tour & Taxis occupent la troisième place. C'est pour cette raison que les grands développements dans le quartier ne peuvent se faire qu'à condition d'investissements considérables dans les transports en commun à haute fréquence. En d’autres termes, pour le quartier de T &T, il faudrait une à deux lignes de tram supplémentaires.

  Malgré l'introduction du Parc L28, le réaménagement de la plaine de jeux St Remy, divers projets d’utilisation publique temporaire comme Allée de Kaai et Parckfarm, ainsi que le progrès du « parc Tour et Taxis », le quartier est toujours caractérisé par un manque d'espaces verts et publics. Surtout quand on voit que les plans actuels permettent de fermer le parc T & T au public.

  Le besoin d'un levier est donc bien évident et réel.
  PPAS T&T, pas levier

  Malheureusement le Plan Particulier d'Affectation du Sol (PPAS) (petit mot d'explication de ce terme, évt. en note en bas de page) qui doit façonner le site de Tour & Taxis ne remplit pas sa fonction de levier. Ce plan qui vient d'être approuvé par la Ville de Bruxelles et par la Région ne répond pas du tout aux défis ni aux besoins urgents.

  Ce plan prévoit de rajouter dans ces quartiers à forte densité de population pas moins de 371.000 m² de nouveaux bâtiments allant jusqu’à 24 m de hauteur le long de la rue Picard et de 100 à 150 m de hauteur aux alentours du bâtiment de Bruxelles Environnement. Cela est comparable à plus de sept fois la tour du Midi, il s'agirait d'une densité jusque là inconnue pour Bruxelles.

  Dans tous ces bâtiments aucun logement social n'est prévu. Seuls 11 % de ce projet seront dédiés aux logements conventionnés.

  En terme d’équipements, le PPAS ne formule par ailleurs aucune réponse concrète aux besoins des jeunes d'aujourd'hui et de demain dans le quartier. L’offre concrète et la répartition des 5 % d'équipements « d'intérêt commun » et de « service public » ne sont pas spécifiés. Même les deux nouvelles écoles promises sur le site ne sont pas garanties, sans parler du fait que le PPAS ne fixe aucune condition de projet d'éducation ou d'emploi pour les demandeurs d'emploi du quartier aux projets de construction futures...
  PPAS T&T, une île dans le quartier

  Le PPAS ne fait donc pas effet de levier social mais risque par ailleurs d'isoler Tour & Taxis et de créer une « île exclusive » dans le quartier. En effet le Plan Particulier décrit le site comme propriété appartenant aux investisseurs privés d’ « Extensa ». Le PPAS ne prévoit pas le transfert au gouvernement de la propriété des voiries et des autres espaces publics. Le propriétaire envisage d’ailleurs de réinstaller une clôture qui délimitait le terrain à l’origine, ceci afin de ‘sauvegarder le caractère historique’, mais il est nullement question d’une gestion sociale à long terme dans le plan actuel. Il n'est donc pas sûr du tout que les habitants du quartier auront accès au parc promis en tant qu'espace public.
  PPAS T&T aggrave la situation : spéculation & infarctus du trafic

  Le PPAS risque non seulement de former une île, il pourrait en outre augmenter la pression sur les quartiers environnants. Le plan actuel ne prévoit pas de mesures complémentaires pour empêcher la spéculation immobilière et la hausse des loyers dans la zone. Il n'apporte aucun logement social alternatif et abordable pour les habitants du quartier.

  Dans des quartiers où quatre habitants sur cinq sont locataires une telle approche n'a nullement un effet levier, bien au contraire ! Le quartier peut s'attendre à un impact négatif du PPAS, soit par de fortes augmentations des prix des loyers, soit par des inoccupations à cause de la spéculation immobilière ou encore par des locataires qui doivent quitter leur logement ne pouvant plus se permettre de tels loyers.

  Enfin le tracé de tram qui doit desservir le site de Tour & Taxis, et qui devrait absorber les 15.000 déplacements individuels quotidiens prévus, a été rayé des projets. Toutefois, dans les quartiers environnants, la voirie est déjà largement saturée. Au vu des 371.000 m2 de gratte-ciel supplémentaires cette décision n'est rien de moins qu'une négligence coupable. Les quartiers environnants peuvent sans aucun doute s'attendre à un infarctus du trafic d'embouteillages et de bouchons.
  PPAS T&T, un levier pour la gain financier

  Mais le PPAS pour Tour & Taxis ne garantit qu'une seule chose, c'est qu'il sera un levier pour financier pour le développeur privé Extensa. Le plan vise une croissance de la valeur marchande de plus d'un milliard d'euros, ce qui signifie un gain potentiel de plus de 300 millions d'euros pour Extensa qui a acheté le terrein à 30 millions d'euros.
  Ce que ce plan n'offre toutefois pas ce sont des réponses claires aux défis et aux besoins les plus urgents des habitants du quartier. Le plan risque en effet d'aggraver la situation. C'est pour toutes ces raisons que la Plate-forme ToutPubliek considère que les projets que la région de Bruxelles Capital vient de voter sont inadmissibles.
  Pour rappel : ce que nous voulons

 • T&T comme domaine complètement accessible au public
 • Un parc public de 9 hectares
 • Moins de nouvelles constructions
 • 30% de logements sociaux, 20% de logements conventionnés
 • 10% d'équipements publics axés spécifiquement sur les enfants et les jeunes
 • Un nouveau tracé de tram
 • La gare maritime devient un centre de formation comprenant des ateliers de travail et un lieu d'économie sociale
 • 50% des emplois nouvellement créés vont aux habitants des quartiers environnants
 • Opportunités maximales en matière de formation et de travail pour les habitants du quartier lors des travaux de construction et de rénovation
 • Planification en phases des travaux

 • Contact: toutpubliek@gmail.com

  Media

  Foto's Feest Park Tour & Taxis (Fotografe Liselore Van Hertum)

  Photos Fête Parc Tour & Taxis (photographe Liselore Van Hertum)


  meer foto's opplus de photos sur flickr

  Deelnemen:Participer:

  Wil je deelnemen aan TouT Publiek? Schrijf je in via onderstaand formulier of kom langs op één van onze events.

  Tu veux participer à TouT Publiek? Inscris-toi avec le formulier ci-dessous ou passe nous voir à l’une de nos activités.

  Naam: Nom:
  Organisatie: Organisation:
  Email:
  ik wens op de hoogte gehouden te worden via email: Désire être tenu/e au courant par courriel:
  info over je organisatie NL: Courriel FR:
  Info over je organisatie FR: Courriel NL:
  Logo (jpg) Logo (jpg)

  Wil je een agenda Item doorsturen? Vul hieronder de gegevens aan... As-tu des infos sur un projet ou organise-tu un événement toi-même bientôt? Place un message ici:


  Datum Event: Date Evénement:
  Titel Event NL: Titre Evénement FR:
  Omschrijving NL: Description FR:

  Titel Event FR: Titre Evénement NL:
  omschrijving FR: Description NL:
  Projectfoto (jpg) Image (jpg)
  Evenement doorsturen Envoyer l'événement


  Tour & Taxis gered door een schaap?

  Het schaap is de preut af. Op 3 mei 2017 werden de nieuwe plannen voor Tour & Taxis goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  Maar... zijn ALLE inwoners hierover wel tevreden ?
  Download de strip als pdf
  of lees hem hieronder.

  Tour & Taxis sera t'il sauvé par une brébis?

  Bref, c'est terminé. Le 3 mai 2017, la Région de Bruxelles Capitale a approuvé les nouveaux plans pour Tour et Taxis.
  Mais est-ce que TOUS les habitants sont satisfaits?
  télécharger (pdf)